พุทธวจน ธรรมรักษาจิต

5966

นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมกิจกรรมค่ายคุณธรรม ซึ่งโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) และโรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รวม ๑๘๐ คน  เข้ารับการอบรมคุณธรรม “พุทธวจน ธรรมรักษาจิต”   โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวัดธรรมธีรารามเป็นสถานที่จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

ศากุน  ศิริพานิช..รายงาน

Advertisements