กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 8 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

10455490_10203963340673846_64070292_n

            เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2557  กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ  8  ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี    โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาภาายในกลุ่ม  จำนวน  104  คน  เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายอย่างพร้อมเพรียงกัน  ที่โรงเรียนบ้านเมืองแฝก   โดยนายศักดิ์  ซารัมย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 8 เป็นผู้ดำเนินการประชุม  และนายประยงค์   เลาลักษณ์จรรยา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ได้มอบและชี้แจงนโยบายถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา  2557  ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด

(เกียรติศักด์  รสจันทร์  … รายงาน)

Advertisements