๒เขตพื้นที่การศึกษาร่วมจัดทำหลักสูตรพัฒนา

01

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ จัดทำหลักสูตรพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

วันที่  ๑๓ – ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางดวงปาน  นครทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ พร้อมคณะทำงาน ได้ประชุมโครงการร่างการดำเนินงานและจัดทำหลักสูตรการพัฒนา ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒   โดยได้ประสานความร่วมมือเชิญนางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมเป็นวิทยากรให้คำปรึกษา   เพื่อนำร่างที่จัดทำขึ้นนี้ไปใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

 

Advertisements