พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

25

เมื่อวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  นายมานะ  อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและเจิมหนังสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงความสำคัญของครูและมอบตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการถ่ายทอดความรู้ และการอบรมสั่งสอนจากครู   ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระคุณคุณครูของนักเรียนระดับสายชั้นต่าง ๆ ด้วย

ประทีป หีบแก้ว..รายงาน

Advertisements