โครงการแว่นตาเพื่อเยาวชนไทย

0931

ภาคเอกชนจัดโครงการแว่นตาเพื่อเยาวชนไทย “Glass for Our Thai Kid” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่มีปัญหาด้านสายตา

วันที่ ๕- ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  บริษัท เอสวีไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตรวจวัดสายตาให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ -๔ ที่โรงเรียนได้คัดกรองแล้วว่าอาจจะมีปัญหาด้านสายตา และมีฐานะยากจนไม่สามารถจัดหาแว่นสายตาด้วยตนเองได้  โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกมาตรวจวัดสายตาแก่นักเรียนดังกล่าว  กว่า ๒๐๐ คน  และจะดำเนินการจัดทำแว่นสายตาที่เหมาะสมเพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่พบว่ามีปัญหาสายตาในลำดับต่อไป

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี.. รายงาน

 

Advertisements