โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

DSCF2513

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลำปลายมาศ  โรงเพยาบาลลำปลายมาศ โรงพยาบาลหนองหงส์ โรงพยาบาลชำนิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สถานีตำรวจภูธรลำปลาย กรมการปกครอง ฯลฯ ซึ่งออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่บ้านผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ  โดยมีนายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานฯ  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และยาสามัญประจำบ้านให้แก่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆในเขตพื้นที่ และให้การบริการรักษาให้กับผู้ที่มาร่วมงาน บริเวญรอบงานยังได้มีการจัดซุ้มของหน่วยงานต่างๆ เช่น กศน.ลำปลายมาศ ปสุสัตว์อำเภอ ทั้งนี้ชุมชนทั้ง 19 หมู่บ้านได้มีการจัดตั้งโรงทานให้กับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

(กนกพงศ์  สีนาม… รายงาน)