Life saving

1412

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”  ให้นักเรียนมีทักษะ ช่วยเหลือตัวเองจากการจมน้ำ และวิธีการช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำด้วยอุปกรณ์ใกล้มือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการฝึกอบรม  “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life saving ) ให้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำ รวมโรงเรียนละ ๗ คน เพื่อทำหน้าที่แกนนำในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนอีกต่อหนึ่ง  โดยจัดเป็น ๒ รุ่น ระหว่างวันที่ ๘ และ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และฝึกปฏิบัติที่สระว่ายน้ำจังหวัดบุรีรัมย์

จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข  พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละ ๑,๔๐๐ คน โดยกลุ่มเสี่ยงที่สุดคือเด็กอายุ ๑-๙ ปี การฝึกอบรมในครั้งนี้จึงมุ่งให้เด็กมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ำ และสามารถช่วยผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยตามวิธีมาตรฐานสากลโดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือได้

ศากุน  ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี …รายงาน

Advertisements