บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

IMG_1528

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ทำบุญเนื่องในประเพณีสงกรานต์ โดยได้มีการเปลี่ยนผ้าครองและสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ไหว้พระภูมิเจ้าที่ ทำบุญเลี้ยงพระ ฟังธรรม ในโอกาสเดียวกันนี้ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานรดน้ำขอพรจาก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน  นอกจากนี้ ในภาคบ่าย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำคณะเดินทางไปรดน้ำของพรนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ด้วย….

(ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี… รายงาน)


Advertisements