กีฬาอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”โคราชเกมส์ ๕๗”

 001

เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ ที่บริเวณอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี(คุณหญิงโม) จ.นครราชสีมา   นายประเสริฐ  บุญชัยสุข รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เป็นประธานปล่อยขบวนพาเหรดใน การแข่งขันกีฬาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”โคราชเกมส์ ๕๗ ” โดยนายมานะ  อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมด้วย

ประทีป  หีบแก้ว : รายงาน

Advertisements