บรรพชาภาคฤดูร้อน

70

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ ร่วมกับโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา และวัดศิริมังคลาราม (วัดห้วยหวาย)  จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  โดย อบต.โคกสะอาดสนับสนุน งบประมาณจำนวน 30,000 บาท  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร รวม ๓๗ คน  ณ วัดศิริมังคลาราม (วัดห้วยหวาย)  มีกำหนดบรรพชาไปจนถึงเดือนพฤษภาคม

สุรวุฒิ  ธรรมธุระ….รายงาน

Advertisements