บัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

54

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี นายสุชาติ โพธิ์เงิน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน เป็นประธานในพิธี และนางสาวพเยาว์ ม่านทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย เพื่อมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย แก่นักเรียนที่จบชั้นปฐมวัย จำนวน 55 คน นอกจากนี้ทางโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ได้จัดซุ้มไว้สำหรับให้บัณฑิตน้อยได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง และแขกที่มาร่วมงานไว้อย่างสวยงาม……

(อภิวัฒน์ คำแหงรส.. รายงาน)

Advertisements