กีฬาไตรมิตร เชื่อมสัมพันธ์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

๓ โรงเรียนประถมศึกษา จัดกีฬาไตรมิตร เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสว่างบูรพา ได้มีการแข่งขันกีฬาไตรมิตร ระหว่าง ๓ โรงเรียน  โดยมีนายนพดล เย็นทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างบูรพา นายวิเชียร  นามพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองทะลอก และนายพิทักษ์  ศุภเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร  เป็นผู้ประสานการจัดงานและนำนักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาไตรมิตร เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธ์ระหว่างสามโรงเรียน และสร้างมิตรภาพความสามัคคีที่ดีให้แก่ผู้เรียน

กฤษณา หอกคำ : รายงาน

Advertisements