อ.ก.ต.ป.น. เยี่ยมโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

1609981_620285254691472_365981054_nเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗  คณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษา  นำโดย นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต ๑  พร้อมด้วย นายไชยสิทธิ์  พวงศรี ศึกษานิเทศก์ และคณะ ได้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖   มีนายประสงค์ เหลาฉลาด  คณะครูและนักเรียนต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้รับทราบผ่านการจัดนิทรรศการ  การแสดงผลงานนักเรียน  โครงงานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   ในวันเดียวกันนี้  ผอ.เมธา  พวงเกษ  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ได้มาศึกษาดูงาน  นางสาวสุวารี  สิงหชัย  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาด้วย

สมจิต ไชยพัฒน์..รายงาน

Advertisements