อนุบาลบุรีรัมย์รับนักเรียนอนุบาล ๑

01

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๕๗ นายมานะ   อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะผู้บริหาร/ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลาก  เพื่อความโปร่งใส/บริสุทธิ์/ยุติธรรมในคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนานอกเขตบริการเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (๕ ขวบ) จำนวน  ๓๖ คนและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน  ๑๘ คน  ซึ่งมีผู้ปกครองและนักเรียนสนใจสมัครและมาทำการจับสลากเพื่อเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก

               ประทีป  หีบแก้ว : รายงาน

Advertisements