ภาคเอกชนสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

05

บริษัทดิลลิกี แอนด์ กิบบิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบสิ่งของสนับสนุนการศึกษาและจัดกิจกรรมค่ายความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

นายวุฒินันท์ บุญคล้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับคณะบริษัทดิลลิกี แอนด์ กิบบิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธาช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในชนบท ที่เดินทางมามอบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียน ได้แก่ ถังเก็บน้ำรองรับระบบประปาโรงเรียน ทุนพัฒนาการจัดการศึกษา ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน วัสดุการเกษตร  พร้อมกับจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และทำกิจกรรมค่ายความรู้สิ่งแวดล้อม พลังงาน น้ำ ให้แก่นักเรียน รวมมูลค่า ๑๘๕,๑๐๐ บาท

วุฒินันท์ บุญคล้อย : รายงาน

 

Advertisements