มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโครงการครู D.A.R.E.

49

เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์  ภัทรศรีวงษ์ชัย ผกก.สภ.บุรีรัมย์/เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองบุรีรัมย์ /นายมานะ  อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียน ได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  ที่ได้จบหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาการใช้เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)  ซึ่งโครงการนี้วัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันการขยายตัวของปัญหายาเสพติดและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน/ให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง /เพื่อให้ทุกภาคส่วนของชุมชนมีจิตสำนึกในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน  โดยตำรวจ D.A.R.Eและ เข้าสอนเด็กนักเรียน พร้อมทั้งจัดทำแผนการสอนตามโครงการ ๑๓ ชั่วโมง

ประทีป  หีบแก้ว : รายงาน

Advertisements