สโมสรโรตารี่บุรีรัมย์ มอบจักรยานแก่นักเรียนบ้านไกล

8912

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  นางนันทิยา วีระภัทรกุล นายกสโมสรโรตารี่บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้เดินทางมามอบรถจักรยาน ซึ่งได้รับสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑๒๐ คัน ให้แก่นักเรียนยากจนที่บ้านไกลโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑  โรงเรียน เพื่อใช้เป็๋นพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียน   โดยมีนายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานรับมอบ  ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ได้รับมอบรถจักรยาน รวม ๑๐ โรงเรียน ได้แก่

  • โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์  จำนวน ๖ คัน
  • โรงเรียนบ้านโคกระกา  จำนวน ๖ คัน
  • โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า   จำนวน ๖ คัน
  • โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร จำนวน ๖ คัน
  • โรงเรียนบ้านดอนใหญ่  จำนวน ๖ คัน
  • โรงเรียนบ้านหนองค่าย   จำนวน ๖ คัน
  • โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯ   จำนวน ๕ คัน
  • โรงเรียนบ้านตูบช้าง   จำนวน ๕ คัน
  • โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  จำนวน ๕ คัน
  • โรงเรียนวัดบ้านกะหาด   จำนวน ๖ คัน

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements