สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

45

เมื่อวันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2557   จังหวัดบุรีรัมย์จัดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2556  ขึ้น ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์  ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนแดงได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 2 ระดับ

  •  ระดับประถมศึกษามีผู้เข้าแข่งขัน 54 ทีม   โรงเรียนบ้านโนนแดงได้อันดับที่ 7
  • ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นมีผู้เข้าแข่งขัน 35 ทีม โรงเรียนบ้านโนนแดงได้อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ไปแข่งขัน ภาคคณะสงฆ์ 11 ที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ต่อไป

โสภณ ชุมพลศักดิ์ รายงาน 

Advertisements