การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

37

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ที่เมืองทองธานี

เด็กหญิงจณิสตา บุญมี และเด็กหญิงอินทิรา เสาโร นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓  เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ที่เมืองทองธานี  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เป็นปีที่ ๒  มีนางธัญญลักษณ์ ศรีอินทร์ เป็นครูผู้ฝึกสอน

สมปอง  มูลเมือง…รายงาน

Advertisements