เมือง ๑ เสริมสร้างศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

30

เมื่อวันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   นายประมวล   บุญทีฆ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในการปิดอบรมสัมมนา “การให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายบันได ๕ ขั้น (QSCCS) ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แก่ข้าราชการครูกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑  ณ หอประชุมบัวชมพู  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จัดโดย  บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด ดยมีนายเอกรินทร์  สี่มหาศาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนายมานะ   อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกและกล่าวปิดการอบรมสัมมนาครั้งนี้

ปณิธาน  บานชื่น : ถ่ายภาพ /ประทีป  หีบแก้ว : รายงาน

Advertisements