โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ร่วมกับภาคเอกชนอบรมอาชีพชุมชน

24

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิมีชัยพัฒนา  บริษัท Microsoft (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมความรู้ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและนักเรียน  เกี่ยวกับการทำบัญชี  การอบรมการสร้างภาพแอนนิเมชั่น การอบรมการทำแปลงเกษตร การทำเกษตรสมัยใหม่ โดยเน้นการปฏิบัติจริงจากสถานที่จริง  เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้นำไปพัฒนา ในการทำงาน การเรียนการสอน และการพัฒนาอาชีพ

กนกพงศ์  สีนาม : รายงาน

Advertisements