ค่ายเทคโนฯ ที่โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

25

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ออกค่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ที่โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ทำกิจกรรมจิดอาสาเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในชนบท โดยจัดค่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ที่โรงเรียนวัดบ้านหินโคน ทำกิจกรรมพัฒนาบริเวณโรงเรียน  เล่นเกมการศึกษา และให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์แก่นักเรียน  มีนายวีระ แก้ววิหาร ผอ.โรงเรียนและคณะครูต้อนรับและร่วมทำกิจกรรม

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ : รายงาน

Advertisements