บิ๊กซีสัญจรที่โรงเรียนวัดหนองครก

16

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   คุณอริสรา สมใจ ผู้จัดการห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ ได้นำพนักงานจัดกิจกรรม บิ๊กซีสัญจร ที่โรงเรียนวัดหนองครก  เพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่สังคม และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในชนบม  มีกิจกรรมตอบปัญหา เล่นเกม  พร้อมกับได้นำวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์กีฬา มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองครก คิดเป็นมูลค่า ๒๐,๐๐๐บาท โดยมี นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครกเป็นตัวแทนรับมอบ

เครือข่าย ปชส. : รายงาน

Advertisements