วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗ จังหวัดบุรีรัมย์

1072

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นที่หน้าอาคาร ๑๕ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นในด้านต่างๆ  การแสดงบนเวทีของเด็กจากโรงเรียนต่างๆ  นอกจากนี้ได้มีซุ้มกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งซุ้มกิจกรรมของนักศึกษาภาควิชาต่างๆ  จัดกิจกรรมความรู้และบันเทิง การแจกจ่ายสิ่งของรางวัล  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมในงานด้วย

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

Advertisements