กีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕

IMG_1784

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา เบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และสพม. ๓๒) ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยในปี ๒๕๕๖ มี สพม. ๓๒ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในภาคค่ำมีกิจกรรมสังสรรค์ และนายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.๓๒ ได้ส่งมอบธงกีฬาเบญจสัมพันธ์ ให้แก่นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในปีต่อไป…..

(ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี…รายงาน)

Advertisements