อนุบาลบุรีรัมย์ศึกษาแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม

dec 028

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นำนักเรียนระดับปฐมวัยศึกษาเรียนรู้ตามโครงการ “ปฐมวัยก้าวหน้า ศึกษาแหล่งเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม”  โดยไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง และอบรมธรรมะที่วัดจำปา อ.เมืองบุรีรัมย์  โดยมี หัวหน้าวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง และพระวิทยากร ให้ความรู้แก่นักเรียน เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

บุญล้อม ถิ่นทัพไทย.. รายงาน

Advertisements