นักกีฬาเหรียญทองซีเกมส์เยี่ยมโรงเรียน

dec 024

เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2556   นางสาวโสภิดา  สทุมรัมย์  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ ซึ่งเป็นนักกีฬาเหรียญทอง มวยสากลสมัครเล่นหญิง  การแข่งขันกีฬาซีเกมส์  ครั้งที่  27   ณ ประเทศเมียนมาร์  ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียน และมอบขนมพร้อมกับพบปะให้กำลังใจนักเรียนรุ่นน้อง ในการเรียนและเล่นกีฬา  โดยมีคณะครูและนักเรียนต้อนรับ                   

                                      ปัญญาพร  แพนดี  เครือข่าย ปชส. : รายงาน

Advertisements