สารานุกรมสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน

5818

สโมสรไลออนส์ มิตรภาพบุรีรัมย์ จัดพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 37 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ที่ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 37  เพื่อมอบแก่โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ รวม 225 แห่ง  โดยมีนายไพศาล แจ่มจำรัส  นายกสโมสรไลออนส์ มิตรภาพบุรีรัมย์ และคณะ พร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ 32 ต้อนรับ  ในการนี้ ประธานได้เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ และอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ฉบับพระราชทานเล่มที่ 37  มอบให้โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 225  แห่ง

        หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เป็นหนังสือที่คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้จัดทำขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้มีสารานุกรมไทยเป็นชุด เน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย จัดทำโดยคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่าน เป็นการเพิ่มพูนและส่งเสริมความรู้ขั้นพื้นฐานในวิชาการสาขาต่างๆ  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ให้สโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทยมีส่วนร่วมจัดหาทุนทูลเกล้าฯ สมทบเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์เป็นฉบับพระราชทาน ตั้งแต่เล่มที่ 1 จนถึงเล่มที่ 37 เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนนำไปเผยแพร่แก่นักเรียนและประชาชนตามพระราชประสงค์

ศากุน   ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements