โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ทำความดีวันพ่อ

dec 012

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556  นายเมธา พวงเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันพ่อแห่งชาติ โดยประธานในพิธีได้ทำการเปิดกรวยเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพร และอ่านคำถวายพระพร และยังให้โอวาทแก่ ครู นักเรียน   หลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาบริเวณภายในโรวเรียนด้วย

(กนกพงศ์  สีนาม… รายงาน)

Advertisements