ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก

dec 019

เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2556 ที่โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก พ.ต.ท.สุรเดช พจนาวงษ์พานิชย์ รอง ผกก.นครปฐม จ.นครปฐม ประธานผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา กรุงเทพ ฯ – บุรีรัมย์ โดยมี กองทุนชนะวิเศษผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน (พ.ต.ท.บุญมี ชนะวิเศษ)  เป็นแม่งาน ได้นำคณะเดินทางมาทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในการนี้คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษานักเรียน โรงเรียนได้ร่วมบริจาคสมทบ รวมเงินผ้าป่าการศึกษาทั้งสิ้น 285,870 บาท พร้อมกับได้มอบหนังสือ และจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี โดยมีนายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนายสัญญา  ชาญวิเศษ นายก อบต.วังเหนือ ให้การต้อนรับ

  (ทรงภพ แสงตระการ  เครือข่ายประชาสัมพันธ์…รายงาน)

Advertisements