อนุบาล​บุรีรัมย์ถ​วายราชสดุดี พระบาทสมเด็​จพระจ้าอยู่​หัวฯ

dec 005

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๕๖ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ประกอบพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรและประชาชนชาวไทย และแเพื่อให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและลงนามถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกันทุกคน    ….

นายปณิธาน บานชื่น/นายณฐพัชร์ ดวงนิล : ถ่ายภาพ
     นายประทีป หีบแก้ว : รายงาน