โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กเข้าค่ายลูกเสือ

dec 002

นายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก นำคณะลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวม ๑๓๙ คน เดินทางไกลและแรมคืน ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจัดกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆ

 ทรงภพ แสงตระการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ..รายงาน

Advertisements