ค่ายพุทธบุตรโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

9770

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน นำคณะครูนักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตร อบรมธรรมะร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายพุทธบุตรหลักสูตรธรรมะร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านจัดขึ้น  ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๒๖ วัดบ้านด่านอ.บ้านด่าน โดยมีนายสิทธิพงษ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและให้ครูและนักเรียนได้ศึกษาหลักธรรมและนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

(ศากุน  ศิริพานิช/อภิรักษ์ จันทวี…รายงาน)

Advertisements