วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

9669

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

เมื่อวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  นายทำนอง ศรีเมือง ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์  ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๖ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่า   โดยมี นายสุพจน์  เจียมใจ ผู้อำนวยการลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายกิตติ  บุญเชิด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ และหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ลูกเสือชาวบ้าน และลูกเสือ เนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ กว่า ๕๐๐ คน ร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา ต่อหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

  (ศากุน ศิริพานิช/ อภิรักษ์ จันทวี …รายงาน)

Advertisements