หนองขุนปราบร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

nov020

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรงเรียนวัดหนองขุนปราบได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “หนองขุนปราบร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐาน และคณะครูโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านคือบ้านหนองขุนปราบหมู่ 6 และบ้าหนองขุนปราบน้อย หมู่ 17 มีกำนันหนูจีน แลบัว กำนันตำบลเมืองแฝก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในช่วงบ่าย นางจุฑามาศ ซารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ได้เข้ามาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬา มีการเเข่งขันกีฬาหลายประเภท ทั้งกีฬาพื้นบ้านเเละกีฬาสากลเช่น เปตอง ฟุตบอล วิ่งผลัดเสียบ ชักคะเย้อ วอลเลย์บอล มีทั้งของนักเรียน เยาวชน และชาวบ้านร่วมเเข่งขัน

 นิสาชล ทองจันทร์   …รายงาน

Advertisements