คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ร่วมทอดกฐินกับชุมชน

oct056

เมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2556  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ได้นำบุคลากรและนักเรียนดนตรีไทยเข้ารวมแสดงในงานทำบุญทอดกฐินของชุมชนที่วัดจินดาราม ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์   โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน และมีชาวบ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าร่วมงานอย่างมากมาย  มีการแห่กฐิน การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน และ รับฟังเทศน์……

กนกพงศ์  สีนาม…รายงาน

Advertisements