กฐินสามัคคีโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก

oct049เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ได้ร่วมกันจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านปลัดปุ๊ก ตามโครงการ โรงเรียนดีศรีตำบล โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนประชาชนในชุมชนให้ร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ และมียอดเงินกฐินสามัคคีทั้งสิ้น ๒๖๗,๙๙๙ บาท

Advertisements