Gallery

โรงเรียนบ้านช่อผกา จัดกีฬาสีภายในประจำปี 2556

DSC03945_resize_resize

เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2556  โรงเรียนบ้านช่อผกา กลุ่มชำนิ 2 ได้จัดกิจกรรมแข่งกีฬาสีภายในประจำปี  2556
โดยมีนายประมวล  บ่อไทย  กำนันตำบลช่อผกาให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานและคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารในกลุ่มชำนิ 2  ผู้ปกครอง  ครู  และนักเรียนร่วมกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา  รู้จักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีความสามัคคีในหมู่คณะ

รุ่งรัตน์ ศรีเนาวรัตน์…รายงาน

Advertisements