Gallery

กลุ่มเมือง ๕ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ

DSCF0998

นายประมวล บุญฑีฆ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ครั้งที่ ๖๓  ซึ่งกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๕ จัดขึ้น  เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนเบญจคามวิทยา  และโรงเรียนบ้านสวายจีก เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้นักเรียน ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”   และเพื่อเตรียมนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา….

มนู เฮงขวัญ…รายงาน

Advertisements