Gallery

โรงเรียนบ้​านผไทรินทร์​ร่วมกับชุมชนจัดงานวันแม่

35เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ได้ร่วมกับชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้น  โดยงานมีนายสมจิตร ทองเชิด ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธี  โดยช่วงเช้าได้จัดพิธีวันแม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและให้ลูกได้กราบเพื่อตระหนักถึงพระคุณของแม่    จากนั้นคณะครู นักเรียน และชุมชนได้ร่วมกันได้ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี   ในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างครูสุภาพสตรีและแม่บ้านในชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้านเพื่อสร้างความสามัคคีของโรงเรียนและชุมชน…………

(กนกพงศ์ สีนาม .. รายงาน)

Advertisements