Gallery

รายการซูเปอร์จิ๋ว บันทึกเทปกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

IMG_4240

เมื่อวันที่  ๑๗  กรกฏาคม  ๒๕๕๖   บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด  ผู้ผลิตรายการ”ซูเปอร์จิ๋ว” วาไรตี้สำหรับเยาวชนและครอบครัว ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๐๐ น.ถึง เวลา ๐๗.๓๐ น. ได้มาทำการถ่ายทำภาพและเก็บรวบรวมสถิติ การกระโดดเชือกสามัคคี ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก แสดงพลังสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา อดทน มีสมาธิ  ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกจากทาง บริษัทฯ ให้เข้าทำการแข่งขันในระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลการแข่งขันครั้งนี้ ปรากฏว่า ซึ่งนักเรียนสามารถกระโดดเชือก ทำสถิติจำนวนนักเรียนสูงสุด   ๑๙๒  คน   และอยู่ระหว่างรอผลการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าจังหวัดใดจะได้เป็นตัวแทนไปชิงแชมป์ประเทศไทย   โดยมีนายสุชาติ   บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการ หัวหน้าทีม/นายสุวิทย์  สืบขำเพชร/นายเรืองยศ  ล้อธีรพันธ์/นายอำนวย   นนธิจันทร์ ครู/นายรัตนชัย   นิเวศกูล/น.ส.จิรนันท์   ก้ามกระโทก นักศึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เป็นผู้ฝึกซ้อม   โอกาสนี้ นายมานะ    อักษรณรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน….

 ณัฐพชร   ดวงนิล : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ…ถ่ายภาพ
ประทีป    หีบแก้ว :เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ …รายงาน

Advertisements