Gallery

นักเรียนโคกกลางอนุสรณ์ เป็นตัวแทนแข่งหมากรุกไทยระดับประเทศ

26

นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ชนะการแข่งขันหมากรุกไทยระดับภาค ได้เข้าแข่งขันระดับประเทศช่วงปลายเดือนสิงหาคม

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาหมากรุกไทย  รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค  ในงานมหกรรม  “ ปตท.  รวมพลคนรักษ์หมากรุกไทย ” สนามแข่งขันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เมื่อวันที่  6-7  กรกฎาคม  2556  ณ โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น    การแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี   เด็กหญิงปิยะมาศ  ห่ามผักแว่น     ได้ลำดับที่   4  และเด็กชายพงษ์พัฒน์  จอนดอน  ได้ลำดับที่  15  รุ่นไม่เกิน  16  ปี  เด็กหญิงวรรณภา  ปิ่นฉิม     ได้ลำดับที่  10   รุ่นบุคคลพิเศษ   เด็กชายอรรถสิทธิ์  วงศรีแก้ว  และจะเข้า แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ระหว่างวันที่  30-31  สิงหาคม  2556  และวันที่  1  กันยายน  2556 ณ  สำนักงานใหญ่บริษัท  ปตท. จำกัด  ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพมหานคร   โดยมีนายวินัย  จันทะเมนชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นผู้จัดการทีม  และนายสุวัฒน์  ทับทันธนากูล  ผู้ฝึกสอน  …..

(สุวัฒน์  ทับทันธนากูล  ….รายงาน)

Advertisements