Gallery

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางเปิดอาคารเรียน “รัฐราษฎร์อุปถัมภ์”

3693

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖ นายเอกชัย  กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระครูสุทธกิตติคุณ (หลวงพ่อสุเทพ)  เจ้าอาวาสวัดขวัญสะอาด จ. ฉะเชิงเทรา ประธานฝ่ายสงฆ์  สจ. พุทธชาต  ศรีสุริยันโยธิน  ดร.ประกิจ  แฟมไธสง ผอ.โรงเรียน และคณะครู นักเรียน ชุมชน ได้ร่วมในพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ซึ่งได้รับงบประมาณงบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบแปรญัตติ) จำนวน  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ค.ส.ล. ๒ ชั้น จำนวน ๖ ห้องเรียน   นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะญาติธรรม (กทม.)  ผู้ปกครองนักเรียน เยาวชนและชาวบ้านเมืองฝาง ได้มอบโต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียน จำนวน ๑๕๐ ชุด มูลค่า ๑๐๕,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียน พร้อมกับทอดผ้าป่า และถวายเทียนพรรษา แก่วัดต่างๆ ในเขตตำบลเมืองฝาง  ตำบลสองห้อง และตำบลเมืองยาง  ……

(อภิรักษ์ จันทวี..รายงาน)

Advertisements