Gallery

ประชุมจัดทำเอกสารขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

6107

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖  นายสุพรรณ เป็นพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญ ของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๖  เพื่อให้จัดทำเอกสารข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และได้รับเงินบำเหน็จ หรือบำนาญหลังเกษียณอายุราชการรวดเร็ว  โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นวิทยากร    สำหรับในปี ๒๕๕๖ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ครบเกษียณอายุราชการ รวม ๕๘ คน เป็นข้าราชการ ๕๔ คน และลูกจ้างประจำ ๔ คน

Advertisements