Gallery

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

IMG_7395

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ    โรงเรียนในกลุ่มบ้านด่าน 2 ทั้ง ๖ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม โรงเรียนวัดบ้านกะหาด โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร  โรงเรียนวัดบ้านกะชายและโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก  ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามขึ้น ณ สนามโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร   โดยมีนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธี…..

(เครือข่าย ปชส.โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม..รายงาน)

Advertisements