Gallery

เรียนรู้พระราชกรณียกิจ My KING

61

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556   นายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด และทีมงานจากเทศบาลตำบลหนองตาด ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ โดยการให้รับชมวิดีทัศน์  My KING   และมีการตอบคำถามจากเรื่องราวที่ได้รับชม  พร้อมทั้งให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับในหลวงของเรา  ส่งไปที่เทศบาลตำบลหนองตาด ซึ่งจะจัดรางวัลให้นักเรียนที่ร่วมเขียนเรียงความด้วย   เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาเป็นเวลายาวนาน

Advertisements