Gallery

โรงเรียนวัดบ้านปลักปุ๊ก จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

45

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๖ นายจำรัส ชัยศิลป์ ประธานสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ได้เป็นประธานในการเปิดงานวันสุนทรภู่สู่อาเซียน โดยมี นายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยมีการแสดงของนักเรียนในชุดพระอภัยมณี และกิจกรรมตอบคำถามปัญหาชิงรางวัล   หลังจากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  และคณะครู นักเรียนร่วมเดินรณรงค์ พร้อมกับเผาทำลายยาเสพติดจำลอง ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนด้วย……

(ทรงภพ แสงตระการ …รายงาน)

Advertisements