Gallery

แข่งทักษะเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

01

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดแข่งทักษะเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  นายสุพรรณ เป็นพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นโครงการที่ สพฐ.กำหนดจัดขึ้น โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ได้แก่ การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ รวมพลังอาเซียนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน มีผู้เข้าแข่งขัน ๑๖ ทีม  การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หัวข้อ อะเมซิ่ง อาเซียน ผู้เข้าแข่งขัน ๑๒ ทีม  การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หัวข้อ Thailand can be the best country in ASEAN ผู้เข้าแข่งขัน ๔ ทีม  และการประกวดนวัตกรรมครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์   เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้

Advertisements