Gallery

กลุ่มลำปลายมาศ 8 ชี้แจงแนวทางพัฒนารูปแบบเมืองแฝกโมเดล

DSC_3479

เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2556  กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ  8  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2556 เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารงานภายในกลุ่มประจำปีการึกษา  2556   โดยมีนายโสภณ  ซารัมย์  ส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษแนวทางการจัดการศึกษาและการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง และพร้อมให้การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน  โดยกลุ่มลำปลายมาศ 8 ได้ร่วมกันกำหนดแนวพัฒนาเป็นรูปแบบ “เมืองแฝกโมเดล”  การประชุมในครั้งนี้ นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  รอง  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต  1  นายศักดิ์  ซารัมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูบช้าง  ประธานกลุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละโรงเรียน  ร่วมรับฟัง…..

(เกียรติศักดิ์  รสจันทร์…รายงาน)

Advertisements