Gallery

มอบเข็มตอบแทนผู้บริจาคที่ดิน

4618

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  มอบเครื่องหมายตอบแทนชนิดเข็มทอง ซึ่ง สพฐ.จัดส่งมาเพื่อมอบให้แก่ นายประจักษ์ เสนาวัฒน์ ผู้บริจาคที่ดิน ๕ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา มูลค่ากว่า ๗ แสนบาท ให้แก่โรงเรียนวัดหนองครก โดยมีนายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ ผอ.โรงเรียน รับมอบแทน